среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie sztachetki te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało wprawnym ślepiem trudno je odróżnić.

Chociaż kamienie ogrodzenie te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało wprawnym ślipiem trudno je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, lekkiej obróbce oraz względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu terenach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka lub wstępnie ociosuje, układa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przekazuje do miejsca budowy ogrodzenia plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowa. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak sklejony lepiszczem piasek, którego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Kiedy spoiwem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc substancji zlepiających występują tam również różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa kamieni na balustrady PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet, przybierają one wtedy wielorakie pigmenty czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze ułożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak potężnych złóż wycina się najogromniejsze bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy można także siekać na sześciany o regularnych kształtach, wykorzystywane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Można też je porcjować przy pomocy specjalistycznych klinów a także dłut na małe, nierównych obrysów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie PCV stosuje się również wapienie - skały osadowe, powstałe z nazbieranych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, ale także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować promowane na ogrodzenie z Winylu na plot i bramę sztachetowa. Nadają się jednakże po największej części do wykorzystywania w środku budynku, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, jako że są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu skweru oraz własnych zamiłowań kształt kamiennych tafel może być różnorodny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto przyciętych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki a także ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa stawia się z kamieni różnorodnego układu, złożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje z kafli o niesymetrycznych układach, należy je trafnie łączyć tzn. tak, iżby kształt każdego kolejnego łączył się z poprzednim. Ażeby takie płot było stabilne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe dziury w środku można dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do konstrukcji ogrodzenie z Winylu z Lubonia należą do głazów mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz ujemnych temperatur migiem niszczeją a także nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają też mchem oraz glonami. Można to powstrzymać pokrywając powierzchnię ogrodzenia czy też rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą pozostać głębokie rysy. Sprofilowane fabryki polerują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego szorowania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak reflektujemy, ażeby kamienie na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий