среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenia PVC na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Stawianie ogrodzenia PCV na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Sztachety z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu oraz zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ploty Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy projektowane plotki plastykowe na plot i furtkę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий